רצוני

רצוני
adj. שמקורו ברצון, הנעשה מרצון, נשלט, התנדבותי, וולונטר

אוצר עברית . 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • באופן רצוני — בצורה נשלטת, נעשה מרצון {{}} …   אוצר עברית

  • בלתי רצוני — אימפולסיבי, פתאומי, לא צפוי, בלתי נשלט {{}} …   אוצר עברית

  • דחף בלתי רצוני — דחף בלתי נשלט, אימפולס {{}} …   אוצר עברית

  • לא רצוני — בלתי נשלט, רפלקסיבי, אוטומטי {{}} …   אוצר עברית

  • שלא באופן רצוני — s{{}} …   אוצר עברית

  • אוטומטיות — אוטומטיות, פעולה מכנית או לא רצוני …   אוצר עברית

  • אוטומטיזם — 1 {{}}C 2 אוטומטיות, פעולה מכנית או לא רצוני …   אוצר עברית

  • אופציונאלי — adj. של ברירה, של אופציה, לפי בחירה, אפשרי, שיש בו זכות בחירה, רצוני, שהוא רשות, שאינו חוב …   אוצר עברית

  • אופציונלי — adj. של ברירה, של אופציה, לפי בחירה, אפשרי, שיש בו זכות בחירה, , רצוני, שהוא רשות, שאינו חוב …   אוצר עברית

  • אימפולסיבי — adj. פתאומי, לא צפוי, פזיז, בלתי רצוני, מתפרץ, שנגרם ע י אימפולס, שהתעורר עקב דחף פנימ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”